ვინ ვართ ჩვენ

ABC GROUP  წარმოადგენს ბუღალტრული და მმართველობითი კონსულტაციების სფეროში ერთ-ერთ ყველაზე სწრაფად მზარდ მომწოდებელს საქართველოში. არსებობის შედარებით მცირე პერიოდის განმავლობაში ფირმამ შეძლო შეექმნა მაღალხარისხიანი და სანდო პროფესიონალური მომსახურების მიმწოდებლის რეპუტაცია.

ჩვენიპრიორიტეტებია:

  • სწრაფი და ეფექტური მომსახურება;
  • დაკვეთის მაღალპროფესიონალურ დონეზე შესრულება;
  • მომსახურეობის ხელმისაწვდომი ფასები;
  • ხელშეკრულების ინდივიდუალური პირობები;
  • დამკვეთისადმი მაქსიმალური კომპფორტი შექმნა;